Produkt dnia

Regulamin

A. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin niniejszy określa zasady obowiązujące podczas dokonywania zakupów online na stronie internetowej firmy FIDES Rękodzieło Monika Stanowska, z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ulicy Wilka 8a/21, identyfikującej się numerami NIP: 641-211-34-61 i REGON: 240720613, zwanej dalej Sprzedającym, przez osobę fizyczną, będącą osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej zwaną dalej Zamawiającym.

2. W momencie złożenia zamówienia Zamawiający zawiera ze Sprzedającym umowę.

3. Przedmiotem umowy jest zakup przez Zamawiającego wybranego na stronie produktu (rękodzieła), którego szczegółowy opis i ewentualna charakterystyka techniczna znajdują się na "karcie produktu"

B. PRAWA I OBOWIĄZKI

4. Sprzedający zobowiązuje się do podania opisu produktu zgodnego ze stanem faktycznym i potwierdzenia go dodatkowo zamieszczonym zdjęciem, a ponad to do podania na "karcie produktu" informacji na temat dostępności produktu i terminu jego wysyłki.

5. Firma FIDES Rękodzieło jest czynnym płatnikiem podatku VAT. Każda sprzedaż zostaje potwierdzona paragonem z kasy fiskalnej, a na specjalne życzenie Zamawiającego - fakturą VAT

6. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia odpłatności za zakupiony produkt w cenie podanej na "karcie produktu" oraz pokrycia kosztów dostawy. Płatności można dokonać gotówką w siedzibie firmy lub za pobraniem, jak również przelewem tradycyjnym lub przelewem dokonanym za pomocą systemu Przelewy24.

7. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od wyboru dostawcy (Poczta Polska, Paczkomaty, kurier DPD), sposobu płatności oraz wartości całkowitego, jednorazowego zamówienia. Dane dotyczące kosztów dostawy znajdują się w zakładce "koszty dostawy".

C. GWARANCJA I RĘKOJMIA

8. Firma FIDES Rękodzieło daje 7 lat gwarancji na wszystkie swoje produkty zakupione w sklepie internetowym. Reklamacją mogą zostać objęte wszelkie wady stanowiące o niezgodności towaru z umową.

9. Reklamacje nie obejmują uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania produktów.

10. Na zakupione produkty, zgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiającemu przysługuje również prawo do rękojmi.

11. Reklamacje z tytułu gwarancji lub rękojmi mogą zostać złożone:

12. Składając reklamację należy podać dane kontaktowe Zamawiającego, dokładnie opisać przyczyny zaistnienia reklamacji i określić żądania względem Sprzedawcy, a także dołączyć dokument zakupu bądź jego fotokopię. Niekompletne reklamacje nie będą rozpatrywane, jednak Sprzedawca ze swej strony będzie monitował o uzupełnienie braków.

13. Zamawiający korzystający z prawa do reklamacji jest zobowiązany do dostarczenia wadliwego produktu do siedziby Sprzedawcy.

D. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

14. Zgodnie z przepisami Prawa konsumenckiego Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny swego odstąpienia, w terminie 14 dni od momentu otrzymania maila potwierdzającego realizację zamówienia i wysyłkę (wydanie) produktów.

15. Odstąpienie od umowy może zostać złożone:

  • na adres mailowy: kontakt@fides-rekodzielo.pl,
  • pocztą tradycyjną lub osobiście pod adresem siedziby firmy.

16. Zamawiający korzystający z prawa do odstąpienia jest zobowiązany do dostarczenia nabytego produktu do siedziby Sprzedawcy w stanie nieposiadającym oznak użytkowania.

17. Sprzedający zobowiązuje się, bez zbędnej zwłoki, po otrzymaniu produktu zwrócić Zamawiającemu koszty zakupu wraz z kosztami dostawy.

18. Zamawiający nie może odstąpić od umowy w momencie, gdy zakupiony przez niego produkt nie pochodził z oferty ogólnodostępnej sklepu, lecz był wykonany na podstawie jego indywidualnej specyfikacji.

 E. BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

19. Dla zapewnienia bezpieczeństwa rekomendujemy korzystanie z najnowszych wersji oprogramowania. Jednocześnie informujemy, że serwis będzie działał w pełni poprawnie na przeglądarkach w podanych niżej wersjach:

  • Google Chrome - wersja poprzednia i najnowsza
  • Mozilla Firefox - wersja poprzednia i najnowsza
  • Internet Explorer - od wersji 9
  • Microsoft Edge
  • Opera - od wersji 15

20. Zamawiający przechodząc przez proces rejestracji wyraża zgodę, na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych, podanych dobrowolnie, jednak jedynie w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednocześnie ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

21. Firma FIDES Rękodzieło jako właściciel strony zapewnia, że imię i nazwisko Zamawiającego, jego adres i numer telefonu, a także wszelkie inne dane, które zostały podane do wiadomości Sprzedającego będą chronione przez niego zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 22. Strony zawierają umowę w dobrej wierze i w ten sposób zobowiązują się ją wykonywać z poszanowaniem słusznego interesu drugiej strony. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa konsumenta. Kwestie sporne, które mogą zaistnieć na tle wykonywania niniejszego Regulaminu, przed poddaniem ich pod rozstrzygnięcie sądu, którym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego, strony zobowiązują się rozwiązać w drodze negocjacji.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Sklep jest w trybie podglądu
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe